Bokpod

Med Tomas Espedal som turkamerat

Om kunsten å gå, om kongens nyttårstale og om tolv ting en forfatter MÅ kunne.

DATO: 11.03.2016 / AV: Hallgeir Opedal / FOTO: Hallgeir Opedal