Fotoreportasje

Strandliv før sommeren kommer

I vinter har det, med få og små unntak, manglet både kulde, is og snø. Men strandlivet fornekter seg likevel ikke.

DATO: 26.03.2014 / AV: Birgitte Sterud / FOTO: Birgitte Sterud

Stranden er noen hundre meter lang, og svinger i en stor bue utover mot fjorden og sundet. Strøm, vind og bølger herjer stadig.
En dag med nordlig storm tømmes stranden i nord for sand, grus og mindre steiner. Bare de største steinene og blåleira i bunnen ligger nakne tilbake.
Havets anleggsarbeidere, bølgene, flytter flere hundre kubikk sand og småstein til strandens sørlige ende, der et godt sortert metertykt lag dekker alt, og lager en perfekt og bred sandstrand.
Vannlinjen flyttes langt utover.
Det varer bare til en ny storm kommer fra sør, og lemper sand og stein tilbake omtrent dit de sist kom fra.
De store steinene i sørenden dukker frem på ny. Blåleiregrunnen i nord blir igjen til sandstrand.

SLUTT